โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ. อ่านทั้งหมด....
.

 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัครงาน

 อ่านทั้งหมด....>

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด....

โทร 075-371025 / แฟกซ์ 075-371024

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.