โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ดาวโหลดเอกสาร
ที่
เอกสาร
ไฟล์เเนบ
#
เอกสารการเดินทางไปราชการ
ดาวโหลด
#
แบบรายงานความต้องการพัสดุ
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ(ภายในจังหวัด)
ดาวโหลด
#
แบบแนบรายงานความต้องการใช้พัสดุ
ดาวโหลด
#
ใบลาพักผ่อน
ดาวโหลด
#
ใบลากิจ ป่วย คลอดบุตร
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
ดาวโหลด

ทั้งหมด 27 จำนวนหน้า : 3 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.