โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปิด 793 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 500 บาท/วัน(ห้าร้อยบาทถ้วน) เงินอื่นๆอ้างอิงตามระเบียบลูกจ้างรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.