โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลบางขัน เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอานามัย

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เปิด 305 ครั้งประกาศนโยบายโรงพยาบาลบางขัน เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอานามัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.