โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2562 เปิด 1267 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มงานพยาบาล งานผู้ป่วยใน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานปฐมภูมิองค์รวม จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.