โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เปิด 1195 ครั้งด้วยโรงพยาบาลบางขัน จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.