โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เปิด 639 ครั้งเรื่องขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้ ระยะเวลาได้สิ้นสุดลงแล้วแต่จำนวนผูสมัครดังกล่าวมีจำนวนน้อย ดังนั้น โรงพยาบาลบางขัน จึงใคร่ขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จากวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จนกระทั่งถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำหรับรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศฉบับใหม่และรายละเอียดตามประกาศฉบับเดิม


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.