โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.๑) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ในรอบเดือนเมษายน - กันยายน 2562 ๒๕๖๒

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เปิด 255 ครั้งประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.๑) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ในรอบเดือนเมษายน - กันยายน 2562 ๒๕๖๒


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.