โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.๑) กลุ่มงานการพยาบาล ในรอบเดือนกัยายน ๒๕๖๒

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เปิด 563 ครั้งประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.๑) กลุ่มงานการพยาบาล ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.