โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ตุลาคม-พ.ศ-2562-แบบ-สขร.1

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เปิด 583 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ตุลาคม-พ.ศ-2562-แบบ-สขร.1โรงพยาบาลบางขัน ตามรายละเอียดที่แนบไว้แล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.