โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ตุลาคม-พ.ศ-2562-แบบ(สขร.๑)โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เปิด 165 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ตุลาคม-พ.ศ-2562-แบบ-สขร.1โรงพยาบาลบางขัน ตามรายละเอียดที่แนบไว้แล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.