โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ-2562-แบบ(สขร.๑)โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิด 157 ครั้งประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.