โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน(รายวัน)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิด 637 ครั้งด้วย ทางโรงพยาบาลบางขัน จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลบางขัน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกมีรายละเอียด คุณสมบัติ ตามเอกสารที่แนบไว้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.