โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เปิด 413 ครั้งประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แนบไว้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.