โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-มกราคม-พ.ศ-2563-แบบ(สขร.๑)โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2563 เปิด 753 ครั้งประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน งานทันตกรรม ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.