โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2563 เปิด 673 ครั้งเรื่องขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้ ระยะเวลาได้สิ้นสุดลงแล้วแต่จำนวนผู้สมัครดังกล่าวมีจำนวนน้อย จำนวน 1 ราย ดังนั้น โรงพยาบาลบางขัน จึงใคร่ขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จากวันที่ 29 มกราคม 2563 จนกระทั่งถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคม 2563 และประกาศผลการสอบค้ดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศฉบับใหม่และรายละเอียดตามประกาศฉบับเดิม


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.