โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน(รายวัน)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 175 ครั้งด้วยโรงพยาบาลบางขัน จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน(รายวัน)วันละ 300 บาทตำแหน่งนักผู็ช่วยการพยาบาล มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.