โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ รพ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-budding)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2563 เปิด 85 ครั้งเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-budding)โดยมีรายละเอียดตามที่แนบเอกสารไว้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.