โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) จำนวน 1 รายการ รพ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ(e-budding)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2563 เปิด 69 ครั้งเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ(e-budding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,000,000(สองล้านบาทถ้วน)ตามรายละเอียดที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.