โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ - มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 5 มีนาคม 2563 เปิด 69 ครั้งแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ - มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.