โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2563 เปิด 45 ครั้งเชิญร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและร่วมพิจารณาทบทวนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายละเอียดที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.