โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปิด 43 ครั้งเรื่อง หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.