โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑)ประจำรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ งานพัสดุฝ่ายงานทันตสาธารสุข โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปิด 35 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑)ประจำรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ งานพัสดุฝ่ายงานทันตสาธารสุข โรงพยาบาลบางขัน มีรายละเอียดตามที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.