โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปิด 39 ครั้งเรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.