โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปิด 215 ครั้งเรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.