โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยหน่วยงาน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2563 เปิด 41 ครั้งEB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยหน่วยงาน : ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.