โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2563 เปิด 199 ครั้งแบบประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน มีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.