โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 รวมรับทั้งสิ้น 264,002.06 บาทคับ

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 16 เมษายน 2563 เปิด 191 ครั้งเงินบริจาครับโอนเข้าบัญชีเมื่อ 15 เมย.63 149 ราย =80,961.75 บาท รวมรับทั้งสิ้น 264,002.06 บาทคับ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.