โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2563 เปิด 183 ครั้งยอดเงินบริจาคเข้าบัญชีเมื่อ 16 เมษายน 2563 จำนวน 31 ราย รวม 5,994.00 บาท. รวมยอดรับบริจาคทั้งสิ้น 269,996.06 บาท.( สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสตางค์ )


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.