โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2563 เปิด 201 ครั้งรับเงินบริจาคโอนเข้าบัญชีเมื่อ 17-19 เมย.63 (3 วัน) 37 ราย = 6,844.-บาท รวมรับทั้งสิ้น 276, 840.06.- บาท ( สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์ )


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.