โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2563 เปิด 127 ครั้งแบบประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน มีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบไว้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.