โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศเรื่องการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในป่วยเบาหวาน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เปิด 121 ครั้งประกาศเรื่องขอเลื่อนการตรวจคัดกรองจอประสาทตา ในป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลบางขัน ในเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฏาคม 2563


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.