โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เปิด 99 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบางขัน ตามรายละเอียดที่แนบไว้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.