โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เปิดบริการคลีนิคนอกเวลาราชการ

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เปิด 95 ครั้งโรงพยาบาลบางขันเปิดให้บริการคลีนิคนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.