โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เปิด 177 ครั้งด้วย โรงพยาบาลบางขัน ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน ตำแหน่งพนักงานเปล จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.