โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศโรงพยาบาลบางขัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เปิด 171 ครั้งประกาศโรงพยาบาลบางขัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.