โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เปิด 353 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน ตามรายละเอียดที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.