โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศ ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 1 กันยายน 2563 เปิด 297 ครั้งข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.