โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ข้อ 6 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 2 กันยายน 2563 เปิด 341 ครั้งข้อ 6 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.