โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เปิด 197 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.