โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เปิด 91 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.