โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 2563 โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เปิด 99 ครั้งEB 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 2563 โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.