โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน(รายวัน)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เปิด 187 ครั้งด้วย โรงพยาบาลบางขัน จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน ปฏิบัติงานประจำกลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยใน จึงประกาศรับสมัคร อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.