โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เปิด 37 ครั้งสรุป แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.