โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พฤศจิกายน-๒๕๖๓-แบบ-สขร.๑ โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เปิด 49 ครั้งประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พฤศจิกายน-๒๕๖๓-แบบ-สขร.๑ โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสวารที่แนบไว้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.