โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เปิด 35 ครั้งประกาศ ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.