โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB8. รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติงานราชการประจำปีของบุคลากรภายในหน่วยงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 63 (เมษายน - กันยายน) โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เปิด 27 ครั้งประกาศ EB8. รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติงานราชการประจำปีของบุคลากรภายในหน่วยงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 63 (เมษายน - กันยายน) โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.