โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศEB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน กลไก หรือ การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 5 มีนาคม 2564 เปิด 177 ครั้งEB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน กลไก หรือ การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.