โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB6. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2564 เปิด 189 ครั้งEB6. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางขัน


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.