โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2564 เปิด 461 ครั้งผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) จำนวน 3 หน้า กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.